top of page

KEDİ KARMA AŞI

       2 aylık yaşa gelen 1 kilograma ulaşmış her sağlıklı bir kediye mutlaka
uygulanması gereken îlk aşıdır. Aşı Fenne Parvo Virus,
Fenne HerpesVirus-1 , Felin Calicİ Virus etkenlerini içerir.
Kliniğimiz yavru kedilere yapılan ilk doz karma aşıdan
21 gün sonra 2. dozun uygulanmasını ve sonrasında 1
yaşını geçen her yaş gurubundan kedilere yılda 1 kez
tekrarlanmasını önemle tavsiye etmektedir. Karma aşı
aşağıda kısaca anlattığımız hastalıklara karşı etkin bir
koruma sağlar.

Kedi Panlökopeni: Fenne Panleukopenia, Kedi enfeksiyoz
enterit. Kedi Parvo viral enterit ve Kedi Kanlı ishal olarak ta
bilinen hastalık kedilerde iştahsızlık, kusma, kanlı ishal ile
seyreder ve sıklıkla ölüme neden olur. Aşılama, çok
bulaşıcı ve uzun süre dış ortamda canlı kalabilen virusa
karşı son derece etkilidir ve özellikle minnakların
enfeksiyona karşı korunmasında kritik bir role sahiptir.

Kedi Herpes Virus Enfeksiyonu: Fenne viral rhinotracheitis,
Kedi Nezlesi, Kedi Gribe olarak da bilinen hastalık
hapşırma, burun ve göz akıntısı, konjonktivit gibi
belirtilerle kendini gösterir. Hastalık çok bulaşıcıdır ve hafif
belirtilerden ileri derecede zatürre ve ölüme kadar
gidebilen komplikasyonlara neden olabilir. Aşılama
hastalığa karşı %100 etkin bir koruma sağlayamamakla
beraber hastalığın hafif atlatılmasında ve ciddi boyutlara
ulaşmasına engel olacaktır.

Kedi Calicivirus Enfeksiyonu: Fenne Calicivirus, Kedilerin
Viral Solunum Yolu Enfeksiyonu olarakta bilinen
hastalığın ilk belirtileri iştahsızlık ve yüksek ateştir. Ağız
mukozasında özellikle dil, damakta görülen ülseratif
lezyonlar ve diş eti iltihaplanmaları tipiktir. Hastalık burun
akıntısı, konjonktivit, hapşırma gibi üst solunum yolu
enfeksiyonu belirtileri göstermekle beraber bunlar
olmaksızın poliartirit ve nefrite kadar varan sistemik
problemlere ve ölüme neden olabilir. 8 haftalık yaştan
itibaren 2 kez uygulanacak aşılama ile hastalığın ciddi
sonuçlar doğurmasını engelleyecek etkin bir koruma
sağlanır.

bottom of page